Teologia Sfintei Euharistii – în zece pași

 

Prin Taina Sfintei Împărtășanii sau Cuminecăturii, sub chipul pâinii și al vinului, creștinul primește Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Această Sfântă Taină se mai numește și Euharistie, ceea ce înseamnă mulțumire, pentru că atunci când a instituit-o, la Cina cea de Taină, Mântuitorul Hristos a mulțumit înainte de a frânge pâinea și de a o da sfinților apostoli.

Sfânta Împărtășanie este cea mai mare Taină, fiindcă prin ea nu primim numai harul dumnezeiesc, ci pe Însuși izvorul harului, pe Iisus Hristos.

 

Instituirea Tainei

Mântuitorul Hristos a instituit Taina Sfintei Euharistii în joia de dinaintea mântuitoarelor Sale Pătimiri, la Cina cea de Taină. „Atunci, luând pâinea și binecuvântând-o, a frânt-o și, dând-o ucenicilor Săi, a zis: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu. Și, luând paharul mulțumind, le-a dat, zicând : Beți dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei XXVI, 26-28). După aceea, le-a poruncit: „Aceasta să faceți întru pomenirea Mea” (Luca XXII, 19).

 

Când are loc prefacerea elementelor euharistice ?

Sfânta Taină a Împărtășaniei se săvârșește doar în cadrul dumnezeieștii Liturghii. Ea este miezul și centrul acesteia. Darurile ce se aduc de către credincioși – pâinea din grâu curat, dospită și vinul din struguri – se prefac în Trupul și Sângele Domnului, prin invocarea Duhului Sfânt asupra lor, de către liturghisitor.

 

Săvârșitorii Taine

Săvârșitorii Sfintei Euharistii sunt arhiereii și preoții hirotoniți canonic, ajutați de către diaconi. Clericii caterisiți sau opriți de la slujire de către autoritatea eclezială nu pot săvârși dumnezeiasca Liturghie.

 

De ce este necesar să ne împărtășim?

Pentru că de aceasta depinde viața noastră veșnică. Însuși Mântuitorul a zis: „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan VI, 54).

 

Cine se poate împărtăși?

La primirea Sfintei Împărtășanii sunt chemați toți fiii Sfintei Biserici. Credincioșii se pot împărtăși doar dacă s-au pregătit pentru primirea Euharistiei.

 

Pregătirea pentru primirea Sfintei Împărtășanii

 

Pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie este de doua feluri: trupească și sufletească. Condițiile principale ale primirii Euharistiei sunt:

– dorința de a ne uni cu Trupul și Sângelui Mântuitorului Iisus Hristos;

– împăcarea cu toți oamenii;

– spovedania, fără de care nimeni nu se poate împărtăși. Doar copii până la șapte ani pot fi împărtășiți fără spovedanie;

– primirea dezlegării duhovnicului;

– împlinirea canonului dat de duhovnic;

– citirea pravilei pentru împărtășire.

O împărtăşire fără pregătire şi vrednicie înseamnă sacrilegiu.

 

Când se împărtășesc credincioșii?

Frecvența primirii Sfintei Împărtășanii este strâns legată de Taina Sfintei Spovedanii. Sfânta Biserică recomandă primirea acestei taine ori de câte ori simte nevoia credinciosul. Povățuirile Liturghierului prevăd: „de va fi cu putință la marile praznice, negreșit în cele patru posturi de peste an, iar de vor vrea să se apropie de Sfânta Împărtășanie și afară de aceste termene, să se pregătească după rânduială”. Evlavia poporului a legat primirea acestei taine și de anumite evenimente: în preajma unei călătorii mai îndelungate, în caz de suferință și boală, precum și înainte ca mirii să se învrednicească de Sfânta Cununie.

 

Cum se împărtășesc credincioșii?

Creștinii pregătiți primesc Sfânta Împărtășanie doar în cadrul dumnezeieștii Liturghii, la momentul cuvenit. După împărtășirea clericilor, credincioșii vin cu lumânarea aprinsă în fața Sfintelor Uși și primesc din Sfântul Potir, cu lingurița, Sfintele Taine. După cuminecare, fiecare își șterge buzele cu procovățul din mâna preotului, apoi primește anaforă și vin.

 

Împărtășirea bolnavilor și a muribunzilor

Cei bolnavi pot fi împărtășiți de către preot și în afara bisericii, la spital sau la casele lor. Nu pot fi împărtășiți cei căzuți în stare de inconștiență și cei ieșiți din minți. În cazul muribunzilor, aceştia trebuie să fie mai întâi spovediţi, mai ales dacă nu au făcut-o de-a lungul vieţii – şi, numai după aceea li se poate da Sfânta Împărtăşanie. Ei trebuie să fie conştienţi, pentru a-şi exprima consimţământul primirii Tainei, pentru că Împărtăşania nu se administrează fără voia primitorului.

 

Ce facem după primirea Sfintei Împărtășanii?

După primirea Sfintei Cuminecături, credincioșii trebuie să citească Rugăciunea de mulțumire pentru primirea Împărtășaniei. Se cuvine să nu mai fie sărutate icoanele, mâna episcopului sau a preotului, cinstind astfel Dumnezeiescul Trup si Sânge pe care l-au primit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s