De ziua Sfântului Ioan Hrisostom, despre Anafora Etiopiană a Sfântului Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur este, fără îndoială, cel mai mare exeget al Sfintelor Scripturi din toate timpurile. Opera sa conţine tratate, omilii, cateheze, comentarii biblice, cuvântări, epistole şi scrisori. Cu toate acestea, tradiţia Bisericii a reţinut numele marelui antiohian în legătură cu  dumezeiasca Liturghie care se oficiază în ritul bizantin.

La sfârşitul secolului al IV-lea, Sfântul Ioan Gură de Aur, ajuns Arhiepiscop al Constantinopolului, a adus cu sine Liturghia din Antiohia. Deşi majoritatea cercetătorilor contestă alcătuirea Liturghiei de către marele antiohian, s-a demonstrat că rugăciunea euharistică aparţine Sfântului care a prelucrat o mai veche tradiţie, pe care  a reformulat-o în spiritul teologiei antiohiene.

Încetăţenită în Constantinopol, de provenienţă siriană, Anafora Sfântului Ioan Gură de Aur a devenit normativă în tot spaţiul de influenţă al culturii bizantine.

Cu toată influența obţinută de concursul dat de autoritatea imperială, rugăciunea euharistică constantinopolitană nu a ajuns niciodată în mediul alexandrin. Dacă, pe plan liturgic, Sfântul Ioan Gură de Aur nu a fost cunoscut în Etiopia, Sinaxarul Etiopian îl numără între Sfinţii importanţi ai Bisericii. Victimă a patriarhului Teofil al Alexandriei, cel care a fost principalul acuzator la Sinodul de la Stejar, Sfântul Ioan este pomenit în dipticele etiopiene drept „apărător al credinţei apostolilor şi poet al Liturghiei îngereşti” .

Respectul de care s-a bucurat Sfântul Ioan în tradiţia etiopiană a făcut ca una dintre cele mai importante mănăstiri să-şi numească rugăciunea euharistică după numele marelui antiohian. Debre Birhan Selassie, cunoscută pentru frescele cu care este împodobită biserica principală, păstrează un manuscris din secolul al XIX-lea al Anaforalei Sfântului Ioan Gură de Aur . Majoritatea cercetătorilor au afirmat că rugăciunea euharistică a fost tradusă în limba etiopiană, din limba arabă.

Pagina de titlu precizează că rugăciunea euharistică este alcătuită de către Sfântul Ioan, însă a fost prelucrată de către Sfântul Vasile.  Identificat de către unii daptares etiopieni cu Sfântul Vasile cel Mare, iar de alţii cu Abuna Vasile, cel care a prelucrat materialul liturgic a lăsat în urmă o rugăciune euharistică după schema anaforalelor alexandrine,

Vom prezenta pe scurt doar Epicleza Euharistică a Anaforalei Etiopiene pusă sub numele Sfântului Ioan Gură de Aur:

Preotul: Cu adevărat cerul și pământul sunt pline de sfințenia slavei Sale, prin Domnul, Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău cel Sfânt. El a venit și a fost născut din Fecioara, ca să îndeplinească voia Ta, Doamne și să facă un popor pentru Tine.

Diaconul: Preoți, înălțați-vă mâinile.

Preotul: În aceeași noapte în care L-au trădat, a luat pâine, în mâinile Sale Sfinte și binecuvântate.

Credincioșii: Noi credem că acesta este El, noi credem cu adevărat.

Preotul: A privit la cer spre Tine, Tatăl Dumnezeu, a mulțumit, a binecuvântat și a frânt.

Preotul: A dat ucenicilor Săi și le-a zis: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi, pentru iertarea păcatelor.

Credincioșii: Amin. Amin. Amin. Noi credem și mărturisim Ție slavă, O, Domnul și Dumnezeul nostru, că credem cu adevărat că acesta este El.

Preotul: Și, de asemenea, mulțumind, amestecând vinul cu apă, paharul binecuvântându-l, sfințindu-l, l-a dat ucenicilor Săi și le-a zis: luați, beți, acesta este Sângele Meu care se vărsa pentru voi, spre iertarea păcatelor.

Credincioșii: Amin. Amin. Amin. Noi credem și mărturisim Ție slavă, O, Domnul și Dumnezeul nostru, credem cu adevărat că acesta este El.

Preotul: Câtă vreme veți face aceasta, să o faceți întru pomenirea Mea.

Credincioșii: Vestim moartea Ta, Doamne și Învierea Ta sfântă, noi credem în Înălțarea Ta și în a doua Ta venire. Pe Tine Te slăvim și te mărturisim, Ție ne rugăm, Dumnezeul nostru.

Preotul: Noi ne-am adunat să vestim suferințele Celui care nu suferă și să vestim moartea.

Celui care nu moare. În aceeași noapte când El a cinat cu ucenicii Săi, S-a dat pe Sine morții, cu voia Tatălui și din propria Sa voință. Ei L-au legat, pe El, care leagă toate, L-au legat pe Împăratul tuturor, L-au încătușat pe Fiul lui Dumnezeu cel viu, L-au luat și El i-a urmat ca un mielușel. Ei L-au dus la judecată pe El, înaintea Căruia stau arhanghelii cu frică și cutremur. Cel care iartă păcatele a fost acuzat ca un păcătos, Judecătorul judecătorilor a fost judecat de către oameni. Un slujitor nelegiuit a ridicat mâna să-I lovească fața Lui, de a Cărui față se ascund heruvimii, fiind acoperiți cu aripi de foc. Ei au îngenuncheat în fața Lui, batjocorindu-L pe El, Căruia i se închină cetele îngerești cu mare frică. O, ce umilință este aceasta! O, ce răbdare este aceasta! O, ce tăcere este aceasta! O, ce bunătate este aceasta! O, ce dragoste de oameni este aceasta! Dragostea L-a coborât pe Fiul lui Dumnezeu de pe tronul Său și L-a adus la moarte. Pe El, care este lipsit de răutate, aceștia L-au crucificat ca pe cei răi. El, Care este Creatorul vieții, ei L-au numărat printre cei răi. O, mâinile care L-au făcut pe Adam au fost pironite în cuie pe Cruce. O, picioarele care au umblta prin grădina Edenului au fost pironite în cuie, pe Cruce. O, gura, care a suflat Duhul vieții în faţa lui Adam a băut oțet amestecat cu fiere. Inima este frântă, mintea este nedumerită, sufletul tremură. Nemuritorul a murit, a murit pentru a nimici moartea, a murit pentru ca să grăbească pe cei morți.

Diaconul: Voi, care Îl iubiți, plângeți pentru El.

Preotul: Vai! Vai! Vai! Dumnezeul nostru.

Preotul: Vai! Vai! Vai! Iisus, Mântuitorul nostru.

Preotul: Vai! Vai! Vai! Hristoase, Împăratul nostru.

Preotul: Vai! Vai! Vai! Oamenii L-au dat jos de pe cruce, au adus un amestec de smirnă și aloe și giulgiu să-I înfășoare Trupul Sfânt.

Credincioşii: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, care Te-ai născut din Sfânta Fecioară Maria, ai milă de noi, Doamne. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, care ai fost botezat în Iordan și Te-ai răstignit pe cruce, ai milă de noi, Doamne.

Credincioşii: Adu-ți aminte de noi, Doamne.

Preotul: În cea de-a treia zi a înviat.

Credincioşii: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte. Doamne, care ai înviat din morți a treia zi și Te-ai Înălțat la ceruri cu slavă și Te-ai așezat de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vii cu slavă să judeci vii și morții, ai milă de noi, Domne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin și amin, așa să fie, așa să fie.

Preotul: Domnul a înviat din morți și ne-a eliberat de sub jugul păcatului. Cu acest Trup, cu puterea dumnezeirii Sale, S-a înălțat la ceruri și S-a așezat de-a dreapta Tatălui.

Diaconul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.

Preotul (cu o voce joasă): Ne rugăm Ție și Te implorăm, așa cum Tu ai trimis Duhul Sfânt peste ucenicii și apostolii Tăi, așa trimite și asupra noastră Acelaşi Duhul Sfânt, care sfințește sufletele și trupurile noastre,  ca să ne izbăvească de toate păcatele și să ne facă vrednici de a primi Sfintele Tale Taine, pentru că a Ta este împărăția și puterea și slava, în vecii vecilor. Amin.

Preotul: (cu voce tare): Doamne, adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, Tu, care ai hotărât să trimiți peste Sfinţii Tăi Apostoli Duh Sfânt. Tu ne-ai învățat că Te putem chema pre Tine, zicând: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Fie ca acest Duh Sfânt, să vină din înaltul cerurilor, pentru a binecuvânta această pâine și a sfinți acest pahar, pentru a ne uni prin această pâine cu Trupul Tău cel dătător de viață și prin acest pahar să ne unim cu Sângele Tău.

Credincioşii: Amin. Doamne, ai milă de noi, Doamne, cruță-ne. Doamne, miluiește-ne.  Diaconul: Cu toată inima să rugăm pe Domnul, Dumnezeul nostru, că ne trimită harul Sfântului Duh.

Credincioșii: Așa cum a fost, este și va fi.

Preotul: Dă-le lor, tuturor, celor care se vor împărtăși sfințenia și harul Duhului Sfânt spre întărirea credinței celei adevărate, întru slava și preamărirea Ta, a preaiubitului Tău Fiu, Iisus Hristos, împreună cu Duhul Sfânt.

Credincioșii: Amin.

Preotul: Să fim uniți prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne fie nouă spre vindecare această euharistie, ca sa trăim întru Tine, până la sfârșitul veacurilor. Binecuvântat fie Numele Domnului, binecuvântat să fie cel ce vine întru Numele Domnului. Amin.

Preotul: Trimite, Doamne, harul Sfântului Duhul peste noi.

Diaconul: Ridicați-vă pentru rugăciune.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Preotul: Pace vouă.

Credincioșii: Și duhului tău.

Preotul: Și, din nou, ne rugăm Ție, Dumnezeule atotputernic, Tatăl Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să luam și noi parte la Sfânta Taină cea dumnezeiască, să ne izbăvească și să ne învrednicească a primi Trupul și Sângele lui Hristos. Domnul este Dumnezeul nostru Atotputernic” .

 

Traducere după textul liturgic publicat în The Liturgy of the Ethiopian Church,  Marcos Daoud & H.E. Blatta Marsie Hazen, Kingston, Jamaica, 1991, pp. 109-112, verificat şi în ediţia Metsehafe Qeddassie, Addis Ababa, 2010, pp. 96-99

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s